De elektrische auto in België

Ecologische thema’s zijn al hele een tijd ‘hot’. Nogal wat mensen gaan op zoek naar groene alternatieven voor alle aspecten van hun levensstijl. De auto is daarbij vaak een aandachtspunt. Hybride auto’s zijn al even ingeburgerd, maar hoe staat het eigenlijk met de elektrische auto in België?

De elektrische auto is alvast aan een opmars bezig. Zo werd hier en daar al een snel oplaadpunt geïnstalleerd. Om de elektrische auto echter volledig te laten doorbreken, zal vooral hieraan meer aandacht moeten worden besteed. Zolang men niet even gemakkelijk een accu kan opladen als benzine tanken, zullen veel mensen voor klassieke auto’s blijven kiezen.

Ook de prestaties van elektrische wagens zijn nog voor beterschap vatbaar. Die beterschap komt er echter in sneltempo. Elke nieuwe elektrische auto is sneller en performanter. Ook de Belgische overheid neemt steeds meer ondersteunende initiatieven die de aankoop van een elektrische auto moeten stimuleren.

Net omdat de elektrische auto in België nog in volle ontwikkeling is, worden veel particulieren aangeraden om nog even te wachten met een aankoop. Er moet immers nog wat meer duidelijkheid bestaan over de autonomie van de batterij en de oplaadmogelijkheden. Het staat wel buiten kijf dat de elektrische auto een interessante trend is om op de voet te blijven volgen.